usługi leśne

Oferujemy usługi leśne z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz rozdrabniania gałęzi po pozyskanych drzewach.

Wykonujemy:

  • wycinki
  • trzebieże drzew
  • karczowanie
  • frezowanie
  • usuwanie samosiejek – z czego część trafi do rębaka tworząc biomasę.

Posiadamy frezarkę do pni, która przygotowuje teren pod łąkę lub ponowne zalesienie. Mamy doświadczoną kilkunastoosobową kadrę pracowniczą oraz własną bazę sprzętowo-transportową. Zatrudniamy wykwalifikowanych pilarzy- drwali.

Ponadto oferujemy usługi

  • z zakresu zrębkowania
  • cięć pielęgnacyjnych
  • wycinkę drzew przy drogach, rowach wraz z usunięciem materiału powstałego w wyniku tych prac.

Kupujemy lasy, samosiejki (samosiewy); dostarczamy własnym transportem biomasę pozyskaną ze zrębków leśnych (iglasto-liściastych).